แจกแนวข้อสอบ

ที่ทำงาน

ที่ทำงาน
ประพันธ์ เวารัมย์

แจกแนวข้อสอบ

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

คำบรรยายวิชา PS 709 นโยบายต่างประเทศไทย      โหลด QUIZ ได้ที่นี่
   http://www.tempf.com/getfile.php?id=899274&key=4d91f31629d06
   

     กระดาษตอบ QUIZ ของอำนาจเจริญ


  http://www.4shared.com/document/3s-FFM3F/_QUIZ.html
   


   กระดาษ Quiz ที่เป็น word แก้ไขได้สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกเครือข่าย
   โหลดตรงนี้
   

   http://www.4shared.com/document/-3l87P-w/_Quiz.html
   
 

   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ตารางบรรยายปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 20 สาขาฯ ภาค 2/2553
   วิชา Ps 709 นโยบายต่างประเทศไทย
  

   


   โหลดได้ตรงนี้ เป็นเอกสาร PDF
   http://www.4shared.com/document/NxppIuSa/_Ps_709.html


   

QUIZ (PS 709) นโยบายต่างประเทศไทย วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ


     โหลดเป็นเอกสารได้ที่นี่

   
   
   
   
      ก
ระดาษตอบ 
QUIZ ของอำนาจเจริญ
      http://www.4shared.com/document/3s-FFM3F/_QUIZ.html
      

      
      กระดาษ Quiz ที่เป็น word แก้ไขได้สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกเครือข่าย
      โหลดตรงนี้
      

      http://www.4shared.com/document/-3l87P-w/_Quiz.html
      

หัวข้อทำรายงาน วิชากระบวนวิชา Ps 709 นโยบายต่างประเทศไทย 

   


   

   โหลดเป็นเอกสารด้านล่างนี้ครับ


   http://www.4shared.com/document/GQE6isoA/__Ps_709_.html   

   

   


QUIZ (709) นโยบายต่างประเทศไทย
   วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554
   ผศ.ดร.เบ็ญจมาส จีนาพันธุ์ 
   

   โหลดเป็นเอกสารได้ที่นี่

   http://www.4shared.com/document/YqH6EtUV/QUIZ__709__.html   ก
ระดาษตอบ 
QUIZ ของอำนาจเจริญกระดาษ Quiz ที่เป็น word แก้ไขได้สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกเครือข่ายโหลดตรงนี้้้

http://www.4shared.com/document/-3l87P-w/_Quiz.html


คำบรรยายวิชา PS 709 นโยบายต่างประเทศไทย
   Thai Foreign Policy
   อ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ วันที่ 6-  7 มีนาคม พ.. 2552 
   


อ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ วันที่ 6 มีนาคม พ.. 2552 
   
   

อ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ วันที่ 7 มีนาคม พ.. 2552 บ่าย

   
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันhttp://valrom2009.blogspot.com/

http://fws.cc/ramps15/index.php?board=15.0

***********************

คำบรรยาย
รศ.ดร.ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน วันที่ 4-  5 เมษายน พ.ศ. 2551ลองเอาไปอ่านดู เผือใช้ประโยชน์ได้ครับ


วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551


  
 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551 เช้าhttp://www.upload-thai.com/download.php?id=a78a7f721921b1476255ec60e2015c66


   

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน

http://valrom2009.blogspot.com/

http://fws.cc/ramps15/index.php?board=15.0ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น ติชมได้ครับ