แจกแนวข้อสอบ

ที่ทำงาน

ที่ทำงาน
ประพันธ์ เวารัมย์

แจกแนวข้อสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

รวมคำบรรยายวิชา PS 708 องค์การและการจัดการกระดาษตอบ QUIZ


http://www.upload-thai.com/download.php?id=68d98b9c46720e14a8e830b1b9886c0cข้อสอบ  QUIZ (PS 708) องค์การและการจัดการ
รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 
***********************

http://www.upload-thai.com/download.php?id=fcddf5ef0fe663aaa313ced09bc87903


หัวข้อจัดทำรายงาน PS 708 องค์การและการจัดการ
   ของ รศ.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และผศ.ดร.สุวรรณี แสงมหาชัย
 หัวข้อจัดทำรายงาน PS 708 องค์การและการจัดการ http://www.upload-thai.com/download.php?id=6db24a7da6cc25767de73c52a0461a84

(QUIZ) วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
วิชา PS 708 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
รศ.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์

http://www.upload-thai.com/download.php?id=102d6f7156372db9353e96b36682636d

Ps 708 องค์การและการจัดการ สไลด์พาวเวอร์พอย

   ผศ. ดร. สุวรรณี  แสงมหาชัย 

      วันที่ 28 -29 มกราคม  2554
   อันแรกเป็น พาวเวอร์พอย เวอร์ชัน 2007
   http://www.upload-thai.com/download.php?id=9ceffafefe22c16dcf1f6398598b13e3

   
 อันที่ 2 เป็น พาวเวอร์พอย เวอร์ชัน 2003
http://www.upload-thai.com/download.php?id=d1b7b5703e9babf233f4e740c247e650

คำบรรยายวิชา PS 708 วิชาองค์การและการจัดการ
   Organization and Management
   ผศ.ดร.สุวรรณี แสงมหาชัย วันที่ 23 -24 มกราคม 2552
   

   ผศ.ดร.สุวรรณี แสงมหาชัย วันที่ 23มกราคม 2552 ภาคเช้า

  
 http://www.upload-thai.com/download.php?id=e6e2e8702d69c59692d82b91020debb0
  
 ผศ.ดร.สุวรรณี แสงมหาชัย วันที่ 24มกราคม 2552 ภาคเช้า
  
http://www.upload-thai.com/download.php?id=eed50bc7759e9e97495f9dda52112549
  
    
ผศ.ดร.สุวรรณี แสงมหาชัย วันที่ 24มกราคม 2552 ภาคเช้า
  
http://www.upload-thai.com/download.php?id=0ac56ecdc42a27b93d17cda1b3d13010************************************************************
คำบรรยายวิชา PS 708 องค์การและการจัดการ

Organization Management
รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย


รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2553

http://www.upload-thai.com/download.php?id=9a4f1a18d8d7a9549a2c618c3ac4c8eb

รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2553 ภาคเช้า

http://www.upload-thai.com/download.php?id=6bae01ef7d1a7a7dcc68817929771edb

ทดสอบเบื้องต้น

วิชา Ps 708 องค์การและการจัดการ

http://www.upload-thai.com/download.php?id=238f079ddd60105dd13a341e1e9c2da9

***************************************************

รศ.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ วันที่ 23 มกราคม 2552

http://www.upload-thai.com/download.php?id=04a29d21b2c8bfcf7a9dcdcb33b26fd0


รศ.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ วันที่ 24 มกราคม 2552 ภาคเช้า

http://www.upload-thai.com/download.php?id=3c66544860fc928fe47b9d72eb67c5f0

รศ.พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ วันที่ 24 มกราคม 2552 ภาคบ่าย

http://www.upload-thai.com/download.php?id=b0719c41e1393060a3972f1e7a92e4e0

******************************************
http://www.upload-thai.com/download.php?id=0ac56ecdc42a27b93d17cda1b3d13010


ทฤษฎีองค์การและการจัดการอ่านประกอบการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง

http://www.upload-thai.com/download.php?id=41706befe1ba20bf980e6a95af7f206d


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น ติชมได้ครับ